© Foto Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Samen zwemmen in de buitenruimte van het Eurothermen Resort Bad Schallerbach.
© Foto Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Samen zwemmen in de buitenruimte van het Eurothermen Resort Bad Schallerbach.
Een vrouw en een man zwemmen achter elkaar in het water van het buitenzwembad van het EurothermenResort Bad Schallerbach, met het glazen cabriodak van de thermen Tropicana op de achtergrond.

Afdruk

Informatie volgens § 5 E-Commerce wet/openbaarmaking volgens § 25 Mediawet

Verantwoordelijk voor de inhoud

Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach
Promenade 2, 4701 Bad Schallerbach
Tel. +43 7249 420 71 0, Fax +43 7249 420 71 13
E-Mail: info@vitalwelt.at,www.vitalwelt.at

Informatieplicht volgens § 5 lid 1 eCommerce Act(link naar WKO)
Informatie volgens E-Commerce Act:
Körperschaft Öffentlichen Rechts
UID-Nr. ATU 47286306, DVR 0678481

Dit impressum geldt voor alle domeinen, portals en sociale medianetwerken die zich bevinden in het REALM van de toerismevereniging Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach. Dit geldt onder andere voor FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE en FLICKR.

Directie
Mag. (FH) Philipp Haas

Voorzitter van de Raad van Toezicht
KR Manfred Stroissmüller

Raad van commissarissen
Dieter Lang, plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen
Patrick Hochhauser
Klaus Rabengruber
Herbert Pichler
Ingrid Friedl
Josef Greinöcker
Maria Pachner
Burgemeester Ing. Markus Brandlmayr

Adviserende leden
Josef Mauernböck sen.
Andreas Seeger

Informatie over de website
Grafische vormgeving

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-mail : office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at

 

Technische verantwoordelijkheid
TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, A-4040 Linz
E-mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

Disclaimer
Tourismusverband Vitalwelt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de toeristische dienst Vitalwelt met betrekking tot materiële of immateriële schade, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de toeristische dienst Vitalwelt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De toeristische dienst Vitalwelt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites, zogenaamde "links", die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Tourismusverband Vitalwelt liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat Tourismusverband Vitalwelt kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik te verhinderen in het geval van illegale inhoud. Tourismusverband Vitalwelt verklaart hiermee uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina's op het moment van het plaatsen van de links vrij waren van illegale inhoud. Het Tourismusverband Vitalwelt heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de toeristische dienst Vitalwelt zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die sinds het aanmaken van de links zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website en voor externe vermeldingen door het bedrijf in diensten zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.
Auteurs- en merkenrecht
De VVV Vítalwelts streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de Vitalwelt Tourismusverband zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de toerismevereniging Vitalwelt niet toegestaan.
Auteursrecht/aansprakelijkheid
Gezien de technische kenmerken van het internet kan geen garantie worden gegeven voor de echtheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op het internet wordt aangeboden. Er wordt ook geen garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van deze website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, wordt uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, in het bijzonder opslag in databases, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik evenals het doorgeven aan derden, zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm, is verboden zonder toestemming van de betreffende organisatie. Elke integratie van afzonderlijke pagina's van onze website in externe frames is verboden.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De toeristische dienst Vitalwelt gebruikt deze gegevens uitsluitend om zijn website te optimaliseren en voor marktonderzoek. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer informatie over Google Analytics vindt u op internet of op www.google.com/analytics. Gegevensbescherming is voor Tourismusverband Vitalwelt van groot belang. Daarom gebruiken we de functie "_anonymiseIp()", waardoor IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt en een directe persoonlijke verwijzing kan worden uitgesloten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst.
We bieden ook de mogelijkheid om tracking volledig te voorkomen. U hoeft alleen maar op de knop "Deactiveren" te klikken. Om permanent bezwaar te kunnen maken, moet uw browser cookies accepteren.
U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door een Google-browserplugin te gebruiken.

Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing - een reclamedienst van Google Inc. waarmee gerichte reclame kan worden gemaakt voor eerdere bezoekers van de website. Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Hiervoor gebruiken ze cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. Gebruikers worden geïdentificeerd via cookies die in de webbrowser worden geplaatst. De tekstbestanden kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website te analyseren en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u de Ads Preferences Manager gebruiken om het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uit te schakelen en advertenties op het Google Display Network aan te passen door de DoubleClick opt-out pagina te bezoeken. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken of door het gebruik van cookies uit te schakelen in hun browserinstellingen.
Overige
Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet langer wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen hierdoor onaangetast.
Ik heb gekozen voor de mannelijke of vrouwelijke vorm van persoonlijke benamingen in het belang van een betere leesbaarheid van de inhoud van deze website of in mijn blog. Dit impliceert op geen enkele manier discriminatie van het andere geslacht. Als ik bijvoorbeeld spreek over ondernemers of werknemers, bedoel ik ook vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke werknemers. Alle informatie is in gelijke mate gericht tot vrouwen en mannen.
Helaas is deze website niet volledig functioneel voor mensen met een lichamelijke beperking zoals gezichts-, gehoor- of motorische vaardigheden. Mijn excuses hiervoor en ik licht mijn diensten hier graag toe via andere kanalen. Op dit punt wil ik je verwijzen naar het Arbitragecentrum voor gelijke kansen voor mensen met een handicap van het Ministerie van Sociale Zaken van de Republiek Oostenrijk.